Location: Villa Anh Kiệt, 36 Đường D1A, Kp6, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam